Grzegorz Kapołka Band + Maciej Lipina
18 listopad 2018r.

Foto